หนังสือใหม่ให้บริการชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์

Books are Loading...
Magazine are Loading...
Journal are Loading...
eBooks are Loading...


Features & Resources

การยืมต่อด้วยตนเอง

(published on 03.04.2019)

งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ

(published on 19.07.2019)

EBSCOHOST

EPlogo Search ARU Discovery Service:

Keyword Title Author
 
(published on 07.02.2018)

MATRIX APPLICATION

iOS

Android

(published on 06.02.2018)

คู่มือการติดตั้ง Mobile Application

(published on 10.07.2018)
RSS feed for system-wide library news.
 • Visit Us
 • เวลาเปิดบริการของสำนักฯ

 • จันทร์-ศุกร์ : 8.00-16.30 น.
  เสาร์-อาทิตย์ : 8.00-16.30 น.

  ***สำนักฯ ปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์
  Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
  เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
  สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter