หนังสือใหม่ให้บริการชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์

Books are Loading...
Magazine are Loading...
Journal are Loading...
eBooks are Loading...
 • Visit Us
 • เวลาเปิดบริการของสำนักฯ

 • จันทร์-ศุกร์ : 8.00-16.30 น.
  เสาร์-อาทิตย์ : 8.00-16.30 น.

  ***สำนักฯ ปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์

MATRIX APPLICATION
  Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
  เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
  สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter