ดวงพร เกี๋ยงคำ

คู่มือ Windows 7 อัพเดท 2012 / ดวงพร เกี๋ยงคำ - กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2555 - 409 หน้า ; 19 ซม + ซีดี - รอม 1 แผ่น

เริ่มต้น Windows7 -- มีอะไรใหม่ใน Windows7 -- Windows Desktop และการปรับแต่ง

Y55 M06 D289786162041419


วินโดวส์ 7
Windows7
คอมพิวเตอร์
วินโดวส์ 7--โปรแกรมคอมพิวเตอร์

005.437 / ด211ค 2555
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter