สันต์ สุวทันพรกุล

วรรณคดีสมัยอยุธยา / สันต์ สุวทันพรกุล, ภัทรเศรษฐ แพงแสน - กรุงเทพฯ : พีบีช, 2552 - 192 หน้า ; 18 ซม. - ชุดวรรณคดีไทยน่ารู้ ; ลำดับที่ 2 .

Y57 M01 D06

9786167099002


วรรณคดีไทย--สมัยอยุธยา
วรรณคดีไทย

895.91008 / ส574ว 2552
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter