จินตนา บุญบงการ

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ / จินตนา บุญบงการ - พิมพ์ครั้งที่ 9 - กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 - 223 หน้า ; 26 ซม.

Y57 M01 D07

Green_Library9789740330806


ธุรกิจ--แง่สิ่งแวดล้อม
นักธุรกิจ
การบริหารธุรกิจ--แง่สังคม

658.4095 / จ482ส 2556
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter