ฮิยามะ, ยูมิ

เขาวงกตนิทานโบราณ 24 / ยูมิ ฮิยามะ ; เรียบเรียงภาษาไทยโดย วรรณยุพา จันทโรจวงศ์ - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : เครสเทค (ประเทศไทย), 2553 - 30 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม. - หนังสือนิทานประกอบภาพวาดความท้าทายฝีมือที่น่าตื่นเต้น .

Y57 M01 D14

9789743032806


นิทาน
เยาวชน
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter