เมฆจรัสสี

เรื่องเล่าของอาม่า ตำนานอักษรจีน / เมฆจรัสสี - กรุงเทพฯ : คงวุฒิคณากร, 2556 - 211 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม. - วรรณกรรมพื้นบ้านประเทศจีน .

เนื้อหาเป็นภาษาไทย-จีน

Y57 M01 D17

9786169154570


นิทานพื้นบ้าน--ไทย
นิทานพื้นเมือง--ไทย
อักษร--จีน

398.204951 / ม714ร 2556
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter