โกวิท ตั้งตรงจิตร

เล่าความหลังครั้งสงคราม / โกวิท ตั้งตรงจิตร - กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2554 - 349 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม.

Y57 M01 D179786165001793


สงครามโลก, ค.ศ. 1939-1945--ญี่ปุ่น
สงครามโลก, ค.ศ.1939 -1945--ไทย
สงครามโลก, ค.ศ. 1939-1945--ยุโรป
สงครามเอเชียบูรพา


ไทย--ประวัติศาสตร์--สงครามอินโดจีน พ.ศ. 2483-2484

940.53593 / ก951ล 2554
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter