วิกฤติ กระบวนทัศน์มโนทัศน์ เพื่อการปฏิรูปการศึกษา [online] / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552 - 68 หน้า

เอกสารฉบับเต็ม (full Text) ของหน่วยงานภายนอก สำนักงานคณะกรรมการการอุดม กระทรวงศึกษาธิการ

Y57 M01 D21

EBook

9786111500110


หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ปฏิรูปการศึกษา

E-book
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter