พงศกร

รอยไหม / พงศกร - พิมพ์ครั้งที่ 4 - กรุงเทพฯ : กรุ๊พ พับลิชชิ่ง, 2554 - 559 หน้า ; 21 ซม.

Y57 M01 D21

9786169056218


นวนิยาย
นวนิยายไทย
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter