พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร

พ่อกับผม / พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร ; ภาพโดย ปรีดา ปัญญาจันทร์ - กรุงเทพฯ : อมรินทร์พรื้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556 - 20 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม.

Y57 M01 D26

9789742894061


เยาวชน
วรรณกรรมสำหรับเด็ก
นิทาน--ไทย
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter