โช, ชินตะ

ตด = Fart Fart / ชินตะ โช - กรุงเทพฯ : แพรวเพื่อนเด็ก, 2556 - 27 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม. - หนังสือชุด นิทานยอดนิยมที่เด็กไทยควรอ่าน...โรงเรียนอนุบาลควรมี .

Y57 M01 D26

9789742897291


นิทาน
วรรณกรรมสำหรับเด็ก
เยาวชน
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter