ทรงยศ กมลทวิกุล

ภาพ ผ่าน ทาง / ทรงยศ กมลทวิกุล - กรุงเทพฯ : ออน อาร์ต ครีเอชั่น, 2555 - 227 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.

Y57 M02 D129786169025337


การท่องเที่ยว


เวียดนาม--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
ลาว--ความเป็นอยู่และประเพณี
จีน--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

915.94 / ท143ภ 2555
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter