จีน / บรรณาธิการภาษาไทยโดย นวลจันทร์ คำปังสุ์ แปลโดย พวงนิล คำปังสุ์ - กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2556 - 503 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

Y57 M03 D109789745472426


จีน--ประวัติศาสตร์
จีน--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

915.1 / น315จ 2556
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter