ญาลลิน ธนา

ปักกิ่ง : คู่มือเดินทางท่องเที่ยว คู่มือเดินทางท่องเที่ยว / ญาลลิน ธนา - กรุงเทพฯ : วงกลม, 2553 - 175 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.

Y57 M03 D189786167290317


ปักกิ่ง--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
จีน--ความเป็นอยู่และประเพณี

915.1 / ญ339ป 2553
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter