เชิดชัย เลิศกิจเจริญวงศ์

พจนานุกรม ไทย-จีน ฉบับทันสมัยประยุกต์ / เชิดชัย เลิศกิจเจริญวงศ์ - กรุงเทพฯ : ตถาตา, 2554 - 1,720 หน้า ; 29 ซม.

Y57 M03 D239789747655902


ภาษาไทย--พจนานุกรม--ภาษาจีน
ภาษาจีน--คำศัพท์
พจนานุกรม

อ 495.913951 / ช748พ 2554
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter