ถาวร สิกขโกศล

แต้จิ๋ว : จีนกลุ่มน้อยที่ยิ่งใหญ่ จีนกลุ่มน้อยที่ยิ่งใหญ่ / ถาวร สิกขโกศล - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : มติชน, 2557 - 266 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม. - ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ .

Y57 M03 D299789740207863


จีนแต้จิ๋ว--ความเป็นอยู่และประเพณี


จีน--ประวัติศาสตร์

305.8951 / ถ381ต 2557
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter