พนิดา อนันต์รัตนสุข

นายพรานขี้โอ่ / พนิดา อนันต์รัตนสุข ; ภาพโดย ธัญลักษณ์ ก่อวณิชกุล - กรุงเทพฯ : คุณป้าใจดี, 2554 - 20 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.

Y57 M04 D06

9786167581255


เยาวชน
นิทาน--ไทย
วรรณกรรมสำหรับเด็ก
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter