อรินธรณ์

เป๋าแบน แลนดิ้ง Poorly planet 3 / อรินธรณ์ - กรุงเทพฯ : มติชน, 2554 - 234 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

Y57 M08 D219789740208518


การเดินทาง
อินเดีย--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว


ทิเบต--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
พม่า--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
จีน--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
ตุรกี--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

915 / อ395ป 2554
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter