แฮนเซน, วาเลอรี

พลิกประวัติศาสตร์ เส้นทางสายไหม / วาเลอรี แฮนเซน ; แปลโดย นงนุช สิงหเดชะ - กรุงเทพฯ : มติชน, 2557 - 376 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

Y57 M11 D219789740212973


ประวัติศาสตร์--จีน


จีน--ประวัติศาสตร์
จีน--ความเป็นอยู่และประเพณี

951 / ฮ849พ 2557
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter