วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา 2511 / วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา - พระนครศรีอยุธยา : [วิทยาลัยครู], 2511 - 108 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

Y59 M08 D04

Archive


วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา--ทำเนียบรุ่น
ทำเนียบรุ่น
Archive

Aru-016-2511
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter