ลายกำมะลอ : ไพรัชศิลป์จากจีนโบราณสู่งานช่างสยาม ไพรัชศิลป์จากจีนโบราณสู่งานช่างสยาม / สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา - พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัย, 2559 - 48 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

Y59 M10 D25

Archive


ลายกำมะลอ
ลายกำมะลอ--ประวัติ
ลายกำมะลอ--งานเขียน
Archive

Aru-01-016.1-2559-0264
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter