สันต์ สุวทันพรกุล

วรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 1-4) / สันต์ สุวทันพรกุล, ภัทรเศรษฐ แพงแสน - กรุงเทพฯ : พีบีช, 2553 - 192 หน้า ; 18 ซม. - ชุดวรรณคดีไทยน่ารู้ ; ลำดับที่ 4 .

Y59 M12 D06

9786167099194 85


วรรณคดีไทย--สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
วรรณคดีไทย

895.91008 / ส574ว 2553
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter