ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 (แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด พ.ศ.2562) / คณะวิชาการ The Justice Group - กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2561 - 490 หน้า ; 26 ซม.

New Book 2562

Y62 M03 D11

Laws9786162603693


กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
กฎหมายแพ่ง
กฎหมายพาณิชย์

346 / ค121ป 2561
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter