งานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ อยุธยา แหล่งศึกษามนุษย์และสังคม ครั้งที่ 3 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 [Online] / มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา - พระนครศรีออยุธยา : มหาวิทยาลัยฯ, 2562 - 1 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

Y62 M04 D19

Archive


เหตุการณ์สำคัญ--เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ปีที่2 ฉบับที่8--เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา--เหตุการณ์สำคัญ
Archive
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter