วศินีทิพย์ เรนวาลี

รวมศัพท์ที่มักออกสอบ TOEIC 4000 คำ + แนวข้อสอบ Vocab Test / วศินีทิพย์ เรนวาลี, ญาณี ณ ระนอง - กรุงเทพฯ : ไอดีซี, 2562 - 277 หน้า ; 26 ซม.

New Books 2562

Unit 1 Introduction to The TOEIC Test -- Unit 2 Vocab กับการทำข้อสอบ TOEIC ให้ทันและได้คะแนนตามเป้า! -- Unit 3 TOEIC Vocabulary -- Unit 4 TOEIC Vocabulary by Alphabet -- Unit 5 Phrasal Verb & Idioms in TOEIC Test -- Unit 6 Exercise

Y62 M08 D159786162009990


ภาษาอังกฤษ--ไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ--การใช้ภาษา
ภาษาอังกฤษ--คำศัพท์

428.0076 / ว357ร 2562
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter