เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์.

หลักการบัญชีขั้นต้น 2 / เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์. - กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534 - 474 หน้า.9745784907


การบัญชี.

657.042 / ธ ห
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter