ทักษิณา สวนานนท์.

พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ / ทักษิณา สวนานนท์ - กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533 - 575 หน้า9748568709


คอมพิวเตอร์--พจนานุกรม.

อ 004.03 / ท พ
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter