เพ็ญศรี เผ่าเหลืองทอง.

เปิดตำนาน เขี้ยว+เขี้ยว พี่น้อง"ซาทซิ" / เพ็ญศรี เผ่าเหลืองทอง - กรุงเทพฯ : มติชน, 2537 - 340 หน้า9747049759


ธุรกิจ.
เทคโอเวอร์.

658.16 / พ ป
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter