เจนนิงส์, เจสัน.

ปลาใหญ่สะอื้น : ธุรกิจขนาดเล็กใหญ่ไม่สำคัญ ความว่องไวเท่านั้นสยบคู่แข่งขันได้ = It's not the big that eat the small...It's the fast that eat the slow / เจสัน เจนนิงส์ และ ลอเรนส์ ฮอฟตัน โดย บุญเลิศ วงศ์พรม - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : เอ อาร์ บิซิเนส เพรส, 2545 - 300 หน้า
การบริหารธุรกิจ.
การบริหารเพื่อการจัดการ.

658.4 / จ716ป
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter