พัฒนพันธุ์ วงษ์พันธุ์

มุมมองจากประสบการณ์ บุญคลี ปลั่งศิริ / พัฒนพันธุ์ วงษ์พันธุ์, ดิษนีย์ นาคเจริญ - กรุงเทพฯ : มติชน, 2548 - 274 หน้า : ภาพประกอบ

Y49 M10 D269743233423


บุญคลี ปลั่งศิริ


การจัดการธุรกิจ
การบริหารธุรกิจ

658.4 / พ527ม
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter