วันทนีย์ แสนภักดี

การประกอบการธุรกิจชุมชน / วันทนีย์ แสนภักดี - พระนครศรีอยุธยา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2549 - 283 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

Y49 M11 D28
ธุรกิจ
องค์การ
การบริหาร
การบริหารธุรกิจ

658 / ว432ก
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter