ลุยธุรกิจ เดอะซีรีส์ 3 กู้เงินให้ได้ / ชาย กิตติคุณาภรณ์...[และคนอื่นๆ] - กรุงเทพฯ : ส.เอเซียเพรส (1989), [2545] - 140 หน้า

Y49 M12 D209745490385


การบริหารธุรกิจ
การเงินธุรกิจ

658.15 / ช523ล
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter