เซ็ทธ์เทอร์, เดมอน

เพราะ "ลอจิสติกส์" เป็นมากกว่า "การส่ง" ศิลป์แห่งการจัดการโซ่อุปทาน / เดมอน เซ็ทธ์เทอร์, คอร์ดอน แซนเดอร์ ; แปลโดย ปรียาธร พิทักษ์วรรัตน์ - กรุงเทพฯ : อี ไอ สแควร์ พับลิชชิ่ง, 2549 - 313 หน้า

Y50 M03 D199749442091


การบริหารงานโลจิสติกส์
การบริหารธุรกิจ

658.7 / ซ533พ
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter