สมบูรณ์ คิงฆมานันท์

แสงระวีเขาเหล็ก / เรื่องโดย สมบูรณ์ คิงฆมานันท์ ; ภาพโดย ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง - กรงุเทพฯ : แพรงเพื่อนเด็ด , 2551 - 1 เล่ม : ภาพประกอบ(สี); 25x25 ซม - นิทานไทย โดยศิลปินไทย .

Y51 M11 D15

9789742471606


นิทาน--ไทย
นิทาน--ไทย
เยาวชน


วรรณกรรมสำหรับเด็ก
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter