กุลวดี มกราภิรมย์

การละครตะวันตก : สมัยคลาสสิก-สมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยา สมัยคลาสสิก-สมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยา / กุลวดี มกราภิรมย์ - กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 - 529 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

Y57 M08 D23
ละคร
ละคร--ประวัติและวิจารณ์
ละครตะวันตก
ละครกรีก
ละครโรมัน
ละครสมัยกลาง
ละครอังกฤษสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยา

792 / ก728ก 2552
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter