สงครามแบรนด์ "แจ๊ก" ท้า "ยักษ์" / กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ - กรุงเทพฯ : มติชน, 2552 - 238 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม. - ชุดธุรกิจ .

Y52 M12 D239789740202509


การตลาด
ชื่อตราผลิตภัณฑ์
แบรนด์สินค้า--การแข่งขันทางการตลาด

658.827 / ก344ส 2552
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter