เอสเอ็มอีพลัส [Journal] / อัพลิงค์ - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ตะวันออก, 2554 - 118 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม. - รายเดือน

พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนสตาร์บัคส์ถอดรหัสใหม่ [หน้า 14] -- แปรความเชื่อในสิ่งที่คิดเป็นธุรกิจแบบกล้าๆบ้าๆ [หน้า 53] -- แปรศรัทธาเป็นธุรกิจบุญรูปแบบใหม่ [53] -- การบริหารบุคลากรสำหรับองค์กรเอสเอ็มอี [หน้า 32] -- อ่านประสบการณ์ ครัวไทย ก่อนบุกฟิลิปปินส์ เปิดร้านอาหารไทย [หน้า 82] --

Y54 M01 D26

ปีที่ 1 ฉบับที่ 12 มกราคม 2554

1906-8093


การบริหารธุรกิจ [วารสาร]
การตลาด [วารสาร]
ธุรกิจขนาดเล็ก [วารสาร]
    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter