Normal view MARC view
  • บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) การอนุรักษ์พลังงาน (Geographic Name)

Preferred form: บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) การอนุรักษ์พลังงาน

Machine generated authority record.

Work cat.: (MTX)115036: อาภรณ์ คงคา 116505, กลยุทธ์การสื่อสารของคณะทำงานอนุรักษ์พลังงาน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในโครงการอนุรักษ์พลังงาน บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), 2551

    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter