Normal view MARC view
  • คอมพิวเตอร์.

คอมพิวเตอร์. (Topical Term)

Preferred form: คอมพิวเตอร์.

Machine generated authority record.

Work cat.: (MTX)18: สุพัตรา บุญมาก. 23054, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์, 2533

    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter