Normal view MARC view
  • การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม

การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม (Topical Term)

Preferred form: การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม

Machine generated authority record.

Work cat.: (MTX)53505: วัชระ มั่งวิทิตกุล 57793, กระบวนการและเทคนิคการลดค่าใช้จ่ายพลังงานสำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม, [2544]

    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter