Normal view MARC view
  • มาลินี สนธิพร

มาลินี สนธิพร (Personal Name)

Preferred form: มาลินี สนธิพร

Machine generated authority record.

Work cat.: (MTX)67897: อุไรวรรณ วรกุลรังสรรค์ 62071, รายงานการวิจัย เรื่อง บทเรียนการสอนผ่านเว็บวิชาสารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า, 2548

    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter