Normal view MARC view
  • การบริหารธุรกิจ

การบริหารธุรกิจ วิทยานิพนธ์ (Topical Term)

Preferred form: การบริหารธุรกิจ วิทยานิพนธ์

Machine generated authority record.

Work cat.: (MTX)100987: ไพโรจน์ รักษาเจริญ 7709, ปัจจัยด้านการตลาดบริการของผู้ใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐานในจังหวัดสระบุรี, 2549

    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter