Normal view MARC view
  • การแพทย์แผนโบราณ

การแพทย์แผนโบราณ (Topical Term)

Preferred form: การแพทย์แผนโบราณ

Machine generated authority record.

Work cat.: (MTX): ศิริสาร เหมือนโพธิ์ทอง, บรรณาธิการ 8997, การสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวาระฉลองอายุครบ 96 ปี ของศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร เรื่อง ภูมิปัญญาอาเซียน : เวชศาสตร์ในจารึกและเอกสารโบราณ , 2558

    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter