Register a new account (สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร)
 1. เด็กชาย    เด็กหญิง    นาย    นาง    นางสาว   
 2. จำเป็นต้องใส่
 3. จำเป็นต้องใส่
 4. Mr    Mrs    Miss   
รหัสผ่าน

รหัสผ่านของคุณต้องมีความยาวอย่างน้อย 3 อักขระ

หากคุณไม่ได้กำหนดรหัสผ่าน ทางระบบจะทำการกำหนดให้คุณโดยอัตโนมัติ
 1. กรุณาระบุตัวอักษรลงในช่องให้ถูกต้อง: DJRNC
  Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
  เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
  ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
  สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter