Your search returned 148 results from 133475 records. Subscribe to this search

|
ประวัติศาสตร์เกาหลี : จากยุคเผ่าพันธุ์ถึงราชวงศ์สุดท้าย / ไพบูลย์ ปีตะเสน

by ไพบูลย์ ปีตะเสน.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : คงวุฒิคุณากร, 2545Other title: จากยุคเผ่าพันธุ์ถึงราชวงศ์สุดท้าย.Multimedia: หน้าปก | สารบัญ Availability: Items available for loan: [Call number: 951.9 พ978ป 2555] (1).

เรื่องดังจากฉางเจียง ตอน เซี่ยงไฮ้ / ลลิตาวดี

by ลลิตาวดี.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คงวุฒิคุณากร, 2556Multimedia: หน้าปก | สารบัญ Availability: Items available for loan: [Call number: 951 ล145ร 2556] (1).

เล่าความหลังครั้งสงคราม / โกวิท ตั้งตรงจิตร

by โกวิท ตั้งตรงจิตร.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2554Multimedia: หน้าปก | สารบัญ Availability: Items available for loan: [Call number: 940.53593 ก951ล 2554] (2).

พุทธชยันตี ศาสนาธรรม...อภิวัฒน์โลก /ยุค ศรีอาริยะ

by ยุค ศรีอาริยะ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2556Multimedia: หน้าปก | สารบัญ Availability: Items available for loan: [Call number: 959.3 ย333พ 2556] (2).

ภูมิหลังจีน / ไพโรจน์ โพธิ์ไทร...[และคนอื่น ๆ]

by ไพโรจน์ โพธิ์ไทร.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วังอักษร, 2556Multimedia: หน้าปก | สารบัญ Availability: Items available for loan: [Call number: 951 พ922ภ 2556] (2).

วิกฤตการณ์วังหน้า เหตุทุรยศบนแผ่นดินสยาม / เพลิง ภูผา

by เพลิง ภูผา.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สยามความรู้, 2556Multimedia: หน้าปก | สารบัญ Availability: Items available for loan: [Call number: 959.303 พ922ว 2556] (3).

ประวัติศาสตร์ตลอดกาล ไทยรบเขมร / ประเทือง โพธิ์ชะออน

by ประเทือง โพธิ์ชะออน.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : ดอกหญ้า, 2556Multimedia: หน้าปก | สารบัญ Availability: Items available for loan: [Call number: 959.3 ป286ป 2556] (2).

การศึกษาประวัติศาสตร์ไทอาหม / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, เรณู วิชาศิลป์

by ฉัตรทิพย์ นาถสุภา | เรณู วิชาศิลป์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2552Multimedia: หน้าปก | สารบัญ Availability: Items available for loan: [Call number: 954.03 ฉ233ก 2552] (2).

พม่าเสียเมือง / ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

by คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 14Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2000, 2556Multimedia: หน้าปก | สารบัญ Availability: Items available for loan: [Call number: 959.1 ค521พ 2556] (2).

ณ กาลครั้งหนึ่งใน...เมืองไทย : สารคดีส่งเสริมจิตสำนึกทางประวัติศาสตร์ / วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร

by วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2556Other title: สารคดีส่งเสริมจิตสำนึกทางประวัติศาสตร์.Multimedia: หน้าปก | สารบัญ Availability: Items available for loan: [Call number: 959.3 ว555ณ 2556] (2).

ข้อเท็จจริงกรณีสวรรคต ร.8 / สุพจน์ ด่านตระกูล

by สุพจน์ ด่านตระกูล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : อรุณวิทยา, 2556Multimedia: หน้าปก | สารบัญ Availability: Items available for loan: [Call number: 923.1593 ส826ข 2556] (1).

ปราบศึกฮ่อ / ทรงสมัย สุทธิธรรม

by ทรงสมัย สุทธิธรรม.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สยามความรู้, 2556Multimedia: หน้าปก | สารบัญ Availability: Items available for loan: [Call number: 959.3035 ท151ป 2556] (1).

พระเจ้าตากฯ สิ้นพระชนม์ที่เมืองนครฯ / ทศยศ กระหม่อมแก้ว

by ทศยศ กระหม่อมแก้ว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2553Multimedia: หน้าปก | สารบัญ Availability: Items available for loan: [Call number: 923.1593 ท239พ 2553] (1).

ประวัติศาสตร์โลกสมัยศาสนาเรืองอำนาจและยุโรปยุคกลาง / อนันตชัย จินดาวัฒน์

by อนันตชัย จินดาวัฒน์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2553Multimedia: หน้าปก | สารบัญ Availability: Items available for loan: [Call number: 940 อ169ต 2553] (1).

กบฎเจ้าฟ้าเหม็น / ปรามินทร์ เครือทอง

by ปรามินทร์ เครือทอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2556Multimedia: หน้าปก | สารบัญ Availability: Items available for loan: [Call number: 959.3 ป448ก 2555] (1).

สรุปผลการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์และรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2550 / มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

by มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัย, 2550Multimedia: หน้าปก | สารบัญ Availability: Items available for loan: [Call number: 930.1 ม246ส 2550] (1).

มงคลวารกาญจนาภิเษก : เย็นศิระเพราะะระบริบาล กรณีโบราณสถาน (พ.ศ. 2489-2539) : เรื่องของ 3 วัง ในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา / สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

by สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยฯ, 2539Other title: เรื่องของ 3 วัง ในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา.Multimedia: หน้าปก | สารบัญ Availability: Items available for reference: [Call number: 930.1 ส181บ 2539] (1).

เอกสารประกอบการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง มุมมองในประวัติศาสตร์พระเจ้าตากสิน / สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

by มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. สถาบันอยุธยาศึกษา.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัย, 2555Other title: มุมมองในประวัติศาสตร์พระเจ้าตากสิน.Multimedia: หน้าปก | สารบัญ Availability: Items available for reference: [Call number: 959.3023 ม246อ 2555] (1).

ดำรงประเทศ / เวทางค์

by เวทางค์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ต้นฉบับ, 2556Multimedia: หน้าปก | สารบัญ Availability: Items available for loan: [Call number: 895.9109 ว913ด 2556] (2).

สมุดภาพ พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา ภาค 1 = General phraya phahon phonphayuhasena : A photographic album volume I / บรรณาธิการโดย ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์

by ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ต้นฉบับ, 2556Other title: General phraya phahon phonphayuhasena : A photographic album volume I.Multimedia: หน้าปก | สารบัญ Availability: Items available for loan: [Call number: 923.2593 ธ117ส 2556] (1).

    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter