Your search returned 8 results from 134012 records. Subscribe to this search

|
เล่าความหลังครั้งสงคราม / โกวิท ตั้งตรงจิตร

by โกวิท ตั้งตรงจิตร.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2554Multimedia: หน้าปก | สารบัญ Availability: Items available for loan: [Call number: 940.53593 ก951ล 2554] (2).

ประวัติศาสตร์โลกสมัยศาสนาเรืองอำนาจและยุโรปยุคกลาง / อนันตชัย จินดาวัฒน์

by อนันตชัย จินดาวัฒน์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2553Multimedia: หน้าปก | สารบัญ Availability: Items available for loan: [Call number: 940 อ169ต 2553] (1).

ประวัติศาสตร์นิพนธ์ตะวันตกก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 20 / วิศรุต พึ่งสุนทร

by วิศรุต พึ่งสุนทร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556Multimedia: หน้าปก | สารบัญ Availability: Items available for loan: [Call number: 907.2 ว752ป 2556] (1). Checked out (1).

ยุโรป : สงครามและสันติภาพ ค.ศ. 1939 - 1950 / สัญชัย สุวังบุตร

by สัญชัย สุวังบุตร | มหาวิทยาลัยศิลปากร.

Material type: book Book; Format: print Publisher: นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555Other title: สงครามและสันติภาพ ค.ศ. 1939 - 1950.Multimedia: หน้าปก | สารบัญ Availability: Items available for loan: [Call number: 940.55 ส552ย 2555] (1).

กฎหมายปกครองของประเทศในยุโรป / ปิยบุตร แสงกนกกุล

by ปิยบุตร แสงกนกกุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556Multimedia: หน้าปก | สารบัญ Availability: Items available for loan: [Call number: 340.55 ป621ก 2556] (2).

ยุโรปตะวันตก / บรรณาธิการฉบับภาษาไทย นวลจันทร์ คำปังสุ์ ; แปลโดย พวงนิล คำปังสุ์

by นวลจันทร์ คำปังสุ์ | พวงนิล คำปังสุ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2557Multimedia: หน้าปก | สารบัญ Availability: Items available for loan: [Call number: 914.04 น315ย 2557] (1).

กษัตริย์และราชวงศ์ในยุโรปยุคกลาง / อนันตชัย จินดาวัฒน์

by อนันตชัย จินดาวัฒน์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2557Multimedia: หน้าปก | สารบัญ Availability: Items available for loan: [Call number: 940 อ169ก 2557] (2).

ยุโรปกลางและตะวันออก : การหวนคืนสู่ยุโรปและการเข้าสู่เศรษฐกิจเสรี / จิตติภัทร พูนขำ, ณัฐนันท์ คุณมาศ

by จิตติภัทร พูนขำ | ณัฐนันท์ คุณมาศ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556Other title: การหวนคืนสู่ยุโรปและการเข้าสู่เศรษฐกิจเสรี.Multimedia: หน้าปก | สารบัญ Availability: Items available for loan: [Call number: 330.94 จ424ย 2556] (2).

    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter