Your search returned 679 results from 130540 records. Subscribe to this search

|
1. มติชนสุดสัปดาห์

Material type: serial Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2561Availability: No items available

2. สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ / สยามรัฐ[Journal]

by สยามรัฐ.

Material type: serial Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สยามรัฐ, 2561Multimedia: Click here to access online (หน้าปก) Availability: No items available

3. ข้าพเจ้าชื่อ...ลินคอล์น / ภัทระ ฉลาดแพทย์

by ภัทระ ฉลาดแพทย์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊คส์ , 2561Availability: No items available

4. แจ๊ค หม่า รองเท้ากังฟูกับหลักคิดในการทำธุรกิจ / หวังลี่เฟิน และหลีเสียง, เขียน ; ฎวกร ฉัตรบำรุงสุข, แปล

by หวัง, ลี่เฟิน | หลีเสียง | ฎวกร ฉัตรบำรุงสุข.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2561 2561Availability: No items available Special Status (2).

5. ทำกำไรออนไลน์ด้วย 0 บาท / ลักขณา พรหมพรรณา

by ลักขณา พรหมพรรณา.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ณัฏฐา พืชผล, 2561Availability: Items available for loan: [Call number: 658.872 ล218ท 2561] (2).

6. รายการบันทึกประวัติศาสตร์ศิลป์ชุดนัฏกานุรักษ์ / คมกฤษ เครือสุวรรณ

by คมกฤษ เครือสุวรรณ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : มูลนิธิกุศลศิลป์ , 2561Availability: Items available for reference: [Call number: DVD 2181] (1).

7. ประวัติศาสตร์ไทย อโยธยาธานี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

by องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 2561Availability: Items available for reference: [Call number: DVD 2183] (1).

8. บุพเพสันนิวาส / รอมแพง

by รอมแพง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 38Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : แฮปปี้ บานานา, 2561Availability: Items available for loan: [Call number: น ร189บ 2561] (1). Items available for reference: [Call number: น ร189บ 2561] (1).
Checked out (1).

9. รายงานประจำปี 2558 ศาลรัฐธรรมนูญ / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ , 2561Availability: Items available for reference: [Call number: สอ 045 1/2561] (1).

10. 73 ปี 2 มีนาคม 2561 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา / สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

by สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ออนป้า จำกัด , 2561Other title: คุรุสภามุ่งยกระดับคุณภาพครูสู่คุณภาพการศึกษาไทย.Availability: Items available for reference: [Call number: ศธ 01.3 1/2561] (1).

11. ครบรอบ 38 ปี สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย / สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

by สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : หจก.พิมพ์พรรณการพิมพ์ , 2561Other title: สื่อไทยกับศักราชใหม่ของความเปลี่ยนแปลง.Availability: Items available for reference: [Call number: สอ 021 1/2561] (1).

12. รายงานประจำปี 2560 กรมปศุสัตว์ = Annual report 2017 department of livestock development ministry of agriculture and cooperatives / กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

by กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด สาขา 4 , 2561Other title: Annual report 2017 department of livestock development ministry of agriculture and cooperatives.Availability: Items available for reference: [Call number: กษ 07 1/2561] (1).

13. รายงานประจำปีกระทรวงการคลังประจำปีงบประมาณ 2560 = Ministry of finance annual report 2017 / กระทรวงการคลัง

by กระทรวงการคลัง.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุเทพฯ : แจสมิน มีเดีย จำกัด , 2561Other title: Ministry of finance annual report 2017.Availability: Items available for reference: [Call number: กค 02 1/2561] (1).

14. รายงานประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี = Annual report 2017 Rajamagala university of technology thanyaburi / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

by มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี , 2561Other title: Annual report 2017 Rajamagala university of technology thanyaburi.Availability: Items available for reference: [Call number: ศธ 0576 1/2560] (1).

15. สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2560 = Agricultural statistics of Thailand 2017 / สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

by กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ , 2561Other title: Agricultural statistics of Thailand 2017.Availability: Items available for reference: [Call number: กษ 04 2/2561] (1).

16. 43 ปี ส.ป.ก. "สานต่อศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

by สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ , 2561Availability: Items available for reference: [Call number: กษ 03 8/2561] (1).

17. หนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม / มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

by มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม , 2561Availability: Items available for reference: [Call number: ศธ 0562 7/2561] (1).

18. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา : พระธรรมนูญศาลยุติธรรม / คณะวิชาการ The justice group

by [คณะวิชาการ The justice group].

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561Other title: พระธรรมนูญศาลยุติธรรม.Availability: Items available for loan: [Call number: 345.593 ค129ป 2561] (2).

19. คำสอนในพระพุทธศาสนา ปาฐกถาธรรม พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2561?]Availability: Items available for loan: [Call number: 294.34 ค383 2561] (1).

20. รายงานประจำปี 2560 สถาบันพระบรมราชชนก / สถาบันพระบรมราชชนก

by สถาบันพระบรมราชชนก.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : หจก.พิมพ์พรรณการพิมพ์ , 2561Availability: Items available for reference: [Call number: สธ 13 1/2560] (1).

    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter