Your search returned 4 results from 134598 records. Subscribe to this search

|
รวมบทความการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปี 2552

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : รังษีการพิมพ์, 2552Other title: การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปี 2552.Multimedia: หน้าปก Availability: Items available for loan: [Call number: 374 ร155 2552] (2).

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุ ปี 2552 / กระทรวงศึกษาธิการ

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : รังษีการพิมพ์, 2553Multimedia: หน้าปก Availability: Items available for reference: [Call number: ศธ 01 7/2553] (1).

รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาการวิเคราะห์ศักยภาพและแนวทางในการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต สำหรับประชาชนของสำนักงาน กศน. เพื่อสนับสนุนการเข่าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. 2558 / สำนักงานปลัดกระทรวง

by กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานปลัดกระทรวง | กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : รังษีการพิมพ์, 2556Multimedia: หน้าปก Availability: Items available for reference: [Call number: ศธ 02 8/2556] (1).

รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพและแนวทางในการรส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต สำหรับประชาชนของสำนักงาน กศน. เพื่อสนับสสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยปี พ.ศ. 2558 / กระทรวงศึกษาธิการ

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : รังษีการพิมพ์, 2556Multimedia: หน้าปก Availability: Items available for reference: [Call number: ศธ 05 8/2556] (1).

    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter