Your search returned 567 results from 135091 records. Subscribe to this search

|
เส้นทางเพลงลูกทุ่งไทย.

by สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2533Availability: Items available for reference: [Call number: อ 781.62 ค ส] (1).

รายงานประจำปี 2534 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2534Availability: No items available

การวางแผนพัฒนาชนบทระดับอำเภอ : (คู่มือกพอ) / จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

by คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สำนักงาน.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2532Availability: Items available for loan: [Call number: 307.72 ค ก] (2).

ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม พุทธศักราช 2534 / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2534Availability: Items available for reference: [Call number: อ 927 ค ผ] (1).

พจนานุกรมภาษาถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / สำนักงาน คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [253-]Availability: Items available for reference: [Call number: อ 495.9103 ค พ] (1).

รายงานประเมินผลโครงการนำร่องขยายการศึกษาภาคบังคับจากระดับประถมปีที่ 6 อีก 3 ปี / กระทรวงศึกษาธิการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

by กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2535Availability: No items available

รายงานการประชุมสัมมนาสมาคมวิชาชีพครู ครั้งที่ 5 / กองมาตรฐานวิชาชีพครู สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

by สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา. กองมาตรฐานวิชาชีพครู.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2529Availability: No items available

กระทรวงมหาดไทยกับเหตุการณ์พฤษภา'35 / สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

by กระทรวงมหาดไทย. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [253]Availability: Items available for loan: [Call number: 959.3062 ส ก] (4).

รวมกฎหมายประจำปี พุทธศักราช 2535 / ศูนย์บริการทางวิชาการและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. ศูนย์บริการทางวิชาการและกฎหมาย.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2535Availability: Items available for reference: [Call number: อ 340 ส ร] (3).

เลี้ยงลูกถูกวิธีวัยเรียนวัยประถมศึกษา:คู่มือการพัฒนาเด็กตามความต้องการพื้นฐานของเด็กฉบับประชาชนเล่มที่ 2 / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ

by สำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2535Availability: No items available Damaged (1).

เลี้ยงลูกถูกวิธี วัยรุ่นวัยสร้างสรรค์:คู่มือการพัฒนาเด็กตามความต้องการพื้นฐานของเด็ก ฉบับประชาชนเล่มที่3 / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2535Availability: Items available for loan: [Call number: 649.125 ส ล] (1).

รวมกฏหมายที่ประชาชนควรรู้ เล่ม2 / สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชน(สคธ)

by สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชน(สคธ).

Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2533Availability: Items available for loan: [Call number: 340 ส ร] (5).

สดุดีบุคคลสำคัญ เล่ม 11 / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

by สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2534Availability: Items available for loan: (1). Items available for reference: [Call number: อ 920.0538 ส ส] (1).

รวมกฏหมายประจำปี พุทธศักราช 2534 / ศูนย์บริการทางวิชาการและกฏหมายสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [253]Availability: No items available

สิบสองปันนา / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

by สำนักคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [253]Availability: Items available for loan: [Call number: 307.76 ส ส] (3).

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสละราชสมบัติ / สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2536Availability: Items available for reference: [Call number: 923.1593 ป พ] (1).

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับระบบข้าราชการพลเรือน ตอนที่1 ทรงวางรากฐานระบบข้าราชการพลเรือน / สำนักงาน ก.พ.

by สำนักงาน ก.พ.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2536Availability: Items available for reference: [Call number: อ 923.1593 ป พ] (2).

รวมบทความข้อบังคับข้อตกลงระหว่างประเทศ กฎหมายและคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ = Cases and materials on arbitration / สำนักงานอนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรม

by กระทรวงยุติธรรม. สำนักงานอนุญาโตตุลาการ.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2535Availability: Items available for loan: [Call number: 341.522 ก ร] (4).

นารีผู้มีคุณ เล่ม3 / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

by สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2537Availability: Items available for reference: [Call number: อ 920.7 ส น] (1).

คู่มือครูกิจการพื้นฐานการเคลื่อนไหวและจังหวะ เล่ม 1-เล่ม 11 / อรุณวรรณ บุญเทียบฑิฆัมพร

by อรุณวรรณ บุญเทียบฑิฆัมพร.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.ค., 2537Availability: Items available for loan: [Call number: 372.66 อ ค] (3). Checked out (1).

    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter