Your search returned 23 results from 134439 records. Subscribe to this search

|
การเมืองสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี / นิธิ เอียวศรีวงศ์

by นิธิ เอียวศรีวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2536Availability: Items available for loan: [Call number: 959.3024 น ก] (2).

การเมืองไทยสมัยพระเจัากรุงธน / นิธิ เอียวศรีวงศ์

by นิธิ เอียวศรีวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2536Availability: Items available for loan: [Call number: 959.304 น ก] (1).

ชาติไทย,เมืองไทย แบบเรียนและอนุสาวรีย์ / นิธิ เอียวศรีวงศ์

by นิธิ เอียวศรีวงศ์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2538Availability: Items available for loan: [Call number: 306.2 น ช] (1).

โขน คาราบาว,น้ำเน่าและหนังไทย / นิธิ เอียวศรีวงศ์

by นิธิ เอียวศรีวงศ์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2538Availability: Items available for loan: [Call number: 792 น ข] (1).

การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี / นิธิ เอียวศรีวงศ์

by นิธิ เอียวศรีวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2542Availability: Items available for loan: [Call number: 959.3024 น 612 ก] (2).

กรุงแตก, พระเจ้าตากฯ และประวัติศาสตร์ไทย : ว่าด้วยประวัติ และประวัติศาสตร์นิพนธ์ / นิธิ เอียวศรีวงศ์

by นิธิ เอียวศรีวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2543Availability: Items available for loan: [Call number: 959.304 น612ก] (2).

ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ในพระราชพงศาวดารอยุธยา / นิธิ เอียวศรีวงศ์

by นิธิ เอียวศรีวงศ์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, / 2543Availability: Items available for loan: [Call number: 959.303 น612ป] (1).

รวมความเรียงว่าด้วยประวัติศาสตร์อยุธยาตอนต้นศรีรามเทพนคร / อาคม พัฒิยะ, นิธิ เอียวศรีวงศ์

by อาคม พัฒิยะ | นิธิ เอียวศรีวงศ์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2545Availability: Items available for loan: [Call number: 959.3023 อ591ร] (3).

ประวัติศาสตร์ ชาติ ปัญญาชน / นิธิ เอียวศรีวงศ์

by นิธิ เอียวศรีวงศ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2548Availability: Items available for loan: [Call number: 959.3 น612ป] (2).

(ต่าง) คิดในคอก (ตน) ว่าด้วยวัฒนธรรมและวิธีคิด / นิธิ เอียวศรีวงศ์

by นิธิ เอียวศรีวงศ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2546Availability: Items available for loan: [Call number: 306 น612ต] (2).

กรุงแตก, พระเจ้าตากฯ และประวัติศาสตร์ไทย : ว่าด้วยประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์นิพนธ์ / นิธิ เอียวศรีวงศ์

by นิธิ เอียวศรีวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2548Other title: ว่าด้วยประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์นิพนธ์.Availability: Items available for loan: [Call number: 959.304 น612ก] (1).

กรุงเแตก,พระเจ้าตากและประวัติศาสตร์ไทย / นิธิ เอียวศรีวงศ์

by นิธิ เอียวศรีวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2550Other title: ว่าด้วยประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์นิพนธ์.Availability: Items available for loan: [Call number: 959.304 น612ก] (2). Items available for reference: [Call number: 959.304 น612ก] (1).

การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี / นิธิ เอียวศรีวงศ์

by นิธิ เอียวศรีวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2555Multimedia: หน้าปก Availability: Items available for loan: [Call number: 959.34 น612ก 2555] (2). Checked out (1).

ลิงหลอกไพร่ / นิธิ เอียวศรีวงศ์

by นิธิ เอียวศรีวงศ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2556Multimedia: หน้าปก | สารบัญ Availability: Items available for loan: [Call number: 320.9593 น612ล 2556] (1).

เสียงนกหวีดปฏิวัติ / กองบรรณาธิการมติชน

by กองบรรณาธิการมติชน | นิธิ เอียวศรีวงศ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2557Multimedia: หน้าปก | สารบัญ Availability: Items available for loan: [Call number: 320.9593 ก344ส 2557] (1).

กรุงแตก, พระเจ้าตากฯ และประวัติศาสตร์ไทย : ว่าด้วยประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์นิพนธ์ / นิธิ เอียวศรีวงศ์

by นิธิ เอียวศรีวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2553Other title: ว่าด้วยประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์นิพนธ์.Multimedia: หน้าปก | สารบัญ Availability: Items available for loan: [Call number: 959.304 น612ก 2553] (4).

ผ้าขาวม้า ผ้าซิ่น กางเกงใน และ ฯลฯ : ว่าด้วยประเพณี ความเปลี่ยนแปลง และเรื่องสรรพสาระ / นิธิ เอี่ยวศรีวงศ์

by นิธิ เอียวศรีวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2557Other title: ว่าด้วยประเพณี ความเปลี่ยนแปลง และเรื่องสรรพสาระ.Multimedia: หน้าปก | สารบัญ Availability: Items available for loan: [Call number: 391 น612ผ 2557] (2).

ชาติไทย, เมืองไทย, แบบเรียนและอนุสาวรีย์ : ว่าด้วยวัฒนธรรม, รัฐ และรูปการจิตสำนึก / นิธิ เอียวศรีวงศ์

by นิธิ เอียวศรีวงศ์ | กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2557Other title: ว่าด้วยวัฒนธรรม, รัฐ และรูปการจิตสำนึก.Multimedia: หน้าปก | สารบัญ Availability: Items available for loan: [Call number: 320.9593 น612ช 2557] (3).

โมงยามไม่ผันแปร / นิธิ เอียวศรีวงศ์

by นิธิ เอียวศรีวงศ์.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2558Multimedia: หน้าปก | สารบัญ Availability: Items available for loan: [Call number: 320.9593 น612ม 2558] (4).

การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี / นิธิ เอียวศรีวงศ์

by นิธิ เอียวศรีวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2557Multimedia: หน้าปก | สารบัญ Availability: Items available for loan: [Call number: 959.34 น612ก 2557] (2).

    Academic Resource and Information Technology Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
    เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    ☎ โทรศัพท์. 035-276-555, โทรสาร. 0-3532-2076
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter